Polityka prywatności | Mate3ny - inwestycja Buma Kraków
katalog
mieszkań
Zobacz

W związku z nowymi wymaganiami (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”)) stawianymi podmiotom przetwarzającym dane osobowe zwracamy się z prośbą o wyrażenie poniższej zgody/zgód.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji marketingowych za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.), przez Buma Management Sp. z o.o. i spółki powiązane z nią kapitałowo*

Wyrażam zgodę na marketing bezpośredni polegający na telefonicznym lub za pomocą wiadomości SMS przekazywaniu informacji marketingowych, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.), przez Buma Management Sp. z o.o. i spółki powiązane z nią kapitałowo*

*Przez spółki powiązane kapitałowo z Buma Management Sp. z o.o. rozumiemy spółki, które zajmują się realizacją i sprzedażą nieruchomości indywidualnym klientom. (przejście na listę spółek na www.buma.pl)

Spełnienie obowiązku informacyjnego:

Buma Management Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 3A, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że:

1. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne lecz konieczne, abyśmy mogli przesłać Pani/Panu informacje o naszej aktualnej ofercie oraz kontaktować się z Panią/Panem w tym celu np. mailowo lub telefonicznie (w zależności od tego czy podali Państwo numer telefonu czy adres e-mail);
2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu kontaktując się z nami bezpośrednio pod adresem siedziby (30-347 Kraków, ul. Wadowicka 3A), lub przez adres mailowy: daneosobowe@buma.com.pl.
3. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu odpowiedzi na zadane pytanie; odrębnej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu przesłania lub przekazania informacji marketingowych.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

METRAŻ

Example low value Example high value

ILOŚĆ POKOI

Example low value Example high value

PIĘTRO

Example low value Example high value