Klauzule informacyjne | Mate3ny - inwestycja Buma Kraków
katalog
mieszkań
Zobacz

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Buma Management Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 6, wejście 11. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na wskazany adres lub mailowo na adres daneosobowe@buma.com.pl

Administrator danych osobowych, informuje że:

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia oferty mieszkaniowej na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne lecz konieczne, abyśmy mogli przesłać Pani/Panu informacje o ofercie mieszkaniowej oraz kontaktować się z Panią/Panem w tym celu np. mailowo lub telefonicznie (w zależności od tego czy podali Państwo numer telefonu czy adres e-mail);
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem;
  5. Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody;
  6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi doPrezesa Urzędu Ochrony Danych,gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

METRAŻ

Example low value Example high value

ILOŚĆ POKOI

Example low value Example high value

PIĘTRO

Example low value Example high value